Qeydiyyat
||

2015-06-25 12:39:19

1

Ali Rzayev

Kombi

Kombini işlətmək üçün təbii qaz şərtdir?

  2015-06-25 12:44:12

USTA -


Kombilər təbii qazla yanaşı propan(LPG) qazı ilə də işləyə bilir